ELEKTRA PHU – prekursor w oświetlaniu bezcennych zabytków Pomorza Zachodniego.

Już w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia nasza firma Elektra PHU z siedzibą w Stargardzie (jako jedna z pierwszych) podjęła się trudnego zadania oświetlenia bezcennych zabytków historycznej (średniowiecznej) części swego regionu. Warto podkreślić, że iluminacja miasta nie może być analizowana jedynie w jej wymiarze praktycznym, ale także artystycznym. Dobrze zrealizowane oświetlenie współgrające z iluminacją zachęca ludzi…