Jesteśmy ekspertami w zakresie pomiarów elektrycznych

Jako eksperci w dziedzinie elektroenergetyki, skupiający się zarówno na warstwie projektowej, jak również infrastrukturalnej, oferujemy Państwu również prace regulacyjno-pomiarowe związane z Państwa instalacją energetyczną.

W wielu przypadkach pomiary odgromowe są obowiązkiem ustawowym. Podejmując się prac pomiarowych gwarantujemy Państwu rzetelność i szybki termin realizacji zlecenia, również w przypadku zbliżającej się kontroli.

Uważamy również, że regularne dokonywanie pomiarów instalacji elektrycznych jest dobrą praktyką, ponieważ zwiększa poziom bezpieczeństwa w budynkach i obiektach wyposażonych w instalacje, po drugie prowadzi do wczesnego wykrycia potencjalnych usterek, zanim jeszcze wystąpią. W ten sposób nie narażają się Państwo na koszty związane z potencjalnymi skutkami awarii.

Zakres oferty:

  • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • Pomiar rezystancji izolacji przewodów
  • Pomiar rezystancji uziemień ochronnych
  • Pomiar rezystancji uziemień odgromowych
  • Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary do odbioru budynku przez energetykę
  • Lokalizację oraz naprawę uszkodzeń w sieciach i instalacjach elektrycznych
  • Realizujemy projekty na terenie Stargardu oraz Województwa Zachodniopomorskiego

Napisz do nas!

Napisz, a my z wielką chęcią odpowiemy na Twoje pytania