Kompleksowe oświetlenie dla hoteli? My to potrafimy!

Analizując zagadnienie oświetlania hoteli trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim jego funkcjonalność, oszczędność oraz aspekt wizualny – tworzący wizerunek i reklamę danego obiektu. Odpowiednio dobrane oświetlenie powinno odpowiadać charakterowi danego budynku. Tu należy rozważyć uwarunkowania historyczne i artystyczne, czyli epokę, w której powstał dany hotel; jego styl architektoniczny oraz otoczenie tego obiektu (sąsiadujące budynki, zadrzewienie,…